CTH Classic innehåller de klassiska CTH kepsarna, Vegamössor, Uniformsmössor m.m. Modeller som är grunden för vår verksamhet och som inte blir omoderna i första taget.