Program & färger

Nedan följer ett urval av program och dess färger. Dessa kan variera mellan olika skolor och delar av landet.

Färg för olika program (strimmel/programband/kokard):

program colors